خلاصه ای از مبحث موتورهای تک فاز و سه فاز

موتورهای تک فازو سه فاز :

 • - در موتورهای تک فاز دو سیم پیچ یکی اصلی و دیگری راه انداز وجود دراد که در استاتور با اختلاف زاویه 90 درجه الکتریکی نسبت به هم قرار دارند . نقش سیم پیچ راه انداز ایجاد میدان دوار الکتریکی برای شروع به کار موتور است . پس از استارت موتور، سیم پیچ راه انداز می تواند از مدار خارج شود .
 • - موتورهای تک فاز به انواع : موتورهای با فاز شکسته ، خازن دار ، قطب چاکدار ، دفعی ، اونیورسال ، سنکرون تبدیل می شوند .
 • - در موتورهای با فاز شکسته سیم پیچ اصلی با تعداد دور و قطر زیاد و سیم پیچ فرعی با تعداد دور و قطر کم انتخاب شده و پس از راه اندازی سیم پیچ راه انداز بوسیله کلید گریز از مرکز ازمدار خارج می شود . این موتورها دارای گشتاور راه اندازی کم می باشند .
 • - در موتورهای خازن دار سری با سیم پیچ فرعی یک خازن قرار میگیرد و این نوع موتورها به سه گروه با خازن موقت ، با خازن دائم ، باخازن دائم و موقت ساخته میشوند .
 • - شکل های زیر به ترتیب از راست : موتور با فاز شکسته - موتور با خازن موقت - موتور با خازن دائم - موتور با خازن موقت و دائم - موتور با قطب چاکدار- موتور اونیورسال
 • موتور با قطب چاکدار سیم پیچ فرعی وجود ندارد و به جای آن یک حلقه اتصال کوتاه مسی یا آلومینیومی روی استاتور وجود دارد . این موتور تا توانهای 120 وات ساخته میشوند
 • - موتور اونیورسال دارای آرمیچر ( روتور سیم پیچی شده ) بوده و میتواند با برق متناوب و مستقیم کار کند . این موتور دارای جاروبک (زغال) و تیغه کلکتور میباشد . سرعت این نوع موتور تا 20000 دور در دقیقه می رسد . و در وسایل خانگی چون جارو برقی و چرخ گوشت وآسیاب کاربرد دارد .
 • - موتورهای دفعی مانند موتورهای اونیورسال می باشند با این تفاوت که به آرمیچر آنها برق نرسیده و توسط زغالها سیم پیچ آرمیچر اتصال کوتاه می باشد .
 • - برای تغییر جهت چرخش موتورهای تک فاز باید جهت جریان در سیم پیچ اصلی نسبت به فرعی یا فرعی نسبت به اصلی عوض شود .
 • - سرعت سنکرون در موتورهای القایی از رابطه 60F/2Pبدست می آید در این رابطه F فرکانس و 2P تعداد جفت قطب میباشد
 • - در موتورهای تک فاز دارای کلید گریز از مرکز کلید در 75 درصد دور نامی عمل نموده و سیم پیچ فرعی را از مدار خارج میسازد .
 • - موتور سه فاز دارای 3 سیم پیچ می باشد که نسبت به هم در روی استاتور 120 درجه الکتریکی اختلاف مکانی دارند .
 • - سرهای هر سیم پیچ در استاندارد IEC با حروف U1,V1, W1 و انتهای هر سیم پیچ با حروف U2 , V2, W2 مشخص میشوند .
 • - سرهای هر سیم پیچ در استاندارد VDE با حروف U , V ,W و انتهای هر سیم پیچ با حروف X, Y, Z مشخص میشوند .
 • - موتورهای سه فاز را میتوان به روش ستاره یا مثلث ( باتوجه به نوع موتور) راه اندازی نمود .
 • - در اتصال ستاره سه سر U2,V2,W2 به یکدیگر وصل شده و به سرهای U1,V1,W1 بترتیب فازهای L1,L2,L3 متصل میگردد . مطابق شکل :
 • - در اتصال مثلث فاز L1 به دو سر U1,W2 و فاز L2 به دو سرV1 , U2 و فاز L3 به دو سر W1, V2 متصل میشوند . مطابق شکل :
 • - ولتاژ رسیده به هر سیم پیچ موتور در حالت مثلث ١.٧برابر حالت ستاره است . (ولتاژ رسیده به هر سیم پیچ موتور در حالت ستاره ١.٧/١برابر حالت مثلث است .)
 • - جریان عبوری از هر سیم پیچ در حالت مثلث ١.٧برابر حالت ستاره است . (جریان عبوری از هر سیم پیچ در حالت ستاره١.٧/١ برابر حالت مثلث است .
 • - توان موتور در حالت مثلث 3 برابر توان در حالت ستاره می باشد .
 • - در روی پلاک موتورهای سه فاز عبارتی مشابه Y 380 وجود دارد ، این نشاندهنده ولتاژ قابل اتصال در حالت ستاره است . در این مثال این موتور در حالت مثلث باید به شبکه ای وصل شود که ولتاژ خط آن 220 و لت و به شبکه ای میتواند ستاره وصل شود که ولتاژ خط آن 380 ولت باشد .
 • - سه نوع کلید دستی برای راه اندازی موتورها از نظر ساختمانی به ترتیب طول عمر از کم به زیاد عبارتند از : کاردی (تیغه ای ) ، غلطکی ، زبانه ای
 • - انواع کلیدهای دستی مورد استفاده در صنعت عبارتند از : کلید 0،1 - کلید چپگرد راستگرد ، کلید ستاره مثلث ، کلید دو دور ،کلید ولتمتر و ..

 

مدار راه اندازی موتور بصورت ستاره مثلث کنتاکتوری

 

/ 1 نظر / 399 بازدید
hassanzadeh

توان موتور درحالت مثلث سه برابر حالت ستاره است این مطلب راشماجابجا نوشته اید لطفابرسی فرمائید