آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق :

تجهیزات ابزار دقیق تجهیزاتی هستند که عوامل فیزیکی را به پارامترهای الکتریکی تبدیل می نمایند و به دو گروه کلی از نظر نوع سیگنال تبدیل میشوند : سویچها و ترانسمیتر ها

سویچها تجهیزاتی هستند که می توانند مسیر جریان را قطع و یا وصل نمایند و دو حالت بیشتر ندارند این قطع و وصل میتواند تحت هر یک از عوامل فیزیکی صورت گیرد . در ادامه تعدادی سویچ که در صنعت کاربرد دارند را نام میبریم .

Limit Switch  سویچ محدود کننده حرکت : سویچی است که معمولا برای فرایندهای با حرکت مکانیکی موقعیت یک محرک را تشخیص داده و اعلام میدارد بسته به ساختمان دارای انواع مختلف به شرح میکرو سویچ ( سویچی ریز ) ، پراکسی میتی سویچ ( سویچ مجاورتی بدون برخورد ) پول سویچ ( سویچ کششی ) و ...

Pressure Switch   سویچ فشار که بر اثر بالا یا پایین رفتن فشار ( معمولا سیالات و گازها) کار مینمایند .  مشاهده تصویر

Temperature Switch  سویچ حرارت که بر اثر بالا یا پایین رفتن حرارت عمل مینماید . .  مشاهده تصویر

Level Switch سویچ سطح سیالات که بر اثر تغییر سطح سیال عمل مینماید و در انواع التراسونیک و شناور ساخته می شوند. .  مشاهده تصویر

Flow Switch سویچ جریان سیالات که بر اثر تغییر مقدار جریان (دبی) سیال عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Pull Rope Switch سویچی متصل به یک طناب که بر اثر کشیدن طناب عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Miss Alignment Switch سویچی برای تشخیص انحراف نوار نقاله که در صورت انحراف نوار عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Photo Switch  سویچی که بر اثر تغییر مقدار نور عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Vibration Switch سویچی که بر اثر لرزش عمل مینماید . .  مشاهده تصویر

ترانسمیتر ها : ترانسمیتر ها تجهیزاتی هستند که عامل فیزیکی را به یک جریان و یا ولتاژ تبدیل می نمایند ولتاژ استاندارد 0 تا 10 ولت و جریان استاندارد 4 تا 20 میلی آمپر است . در حقیقت ترانمیترها علاوه بر اعلام وجود و یا عدم وجود یک پارامتر فیزیکی مقدار آن را نیز اعلام می دارند . تمام پارامترهای فوق که در سویچ اشاره شد میتوانند به عنوان ترانسمیتر نیز مورد استفاده قرار گیرند . مانند                                                                         Level Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Transmitter, Vibration Transmitter, pressure Transmitter ,

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید