فایل های فلش جهت آشنایی بیشتر با گیت های منطقی

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   AND  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   OR    اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی  NAND  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   NOR  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   XOR   اینجا کلیک کنید .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید