انواع نقشه های الکتریکی

انواع نقشه های مدارهای الکتریکی :

  • 1- نقشه های تک خطی قدرت Power Single Line
  • 2- نقشه های حقیقی قدرت Power Circuit Diagram
  • 3- نقشه های مدار فرمان Control Circuit Diagram
  • 4- نقشه های کانکشن ( سیم بندی) Connection Diagram (Termination Diagram)
  • 5- نقشه های مسیر کابل و کابل کشی Cabling & Cable Route

در یک سایت صنعتی برای اجرای کابل کشی و اتصالات و راه اندازی مجموعه نقشه های فوق و همچنین نقشه های نصب سینی و لدر مورد نیاز میباشد که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم .

-   نقشه های تک خطی نقشه هایی هستند که در آن کابلهای برق به صورت تک خطی نشان داده میشوند در این نقشه ها کنتاکتور ، بی متال ، فیوز ، مصرف کننده ، کلید و ... مشخص بوده و به تنهایی میتواند برای اتصالات کابلهای برق مورد استفاده قرار گیرد . نمونه نقشه تک خطی

- نقشه های حقیقی مدار قدرت مکمل شده نقشه های تک خطی میباشد اما به جز بخشهای خاص بقیه مورد نیاز نصاب قرار نمی گیرد و بیشتر برای تابلو ساز و تعمیرات در زمان بهره برداری مورد استفاده قرار میگیرد . در این نقشه ها کلیه سیم ها دارای شماره سیم بوده و میتوان با آن مسیر کلیه سیمها را دنبال نمود . نمونه نقشه حقیقی

- نقشه های مدار فرمان نقشه هایی هستند که بیشتر برای سازنده تابلو و تعمیرات مورد استفاده قرار میگیرند . و در زمان راه اندازی نیز مورد استفاده راه انداز قرار میگیرد . از این نقشه ها فرآیند کار مشخص شده و چنانچه عمل تولید در زمان بهربرداری متوقف شود از روی این نقشه ها میتوان اشکال را پیدا نمود . طراحان از روی این نقشه ها مبادرت به استخراج نقشه کانکشن می نمایند و همچنین نقشه کابل کشی کنترل نیز از این نقشه ها استخراج میگردد . در این نقشه ها کلیه ورودی و خروجی های PLC  مشخص بوده وبرای برنامه نویسی PLC  مورد استفاده قرار میگیرد .  نمونه نقشه مدار فرمان

- نقشه های کانکشن نقشه هایی هستند که با استفاده از آن کانکشن کار کابل های کنترل را به ترمینالها اتصال میدهد در این نقشه ها شماره کابل ، شماره سیم ، شماره ترمینال ، نام گروه ترمینال و شماره سلول تابلو مشخص می باشد . بهترین نوع نقشه های کانکشن نقشه هایی هستند که در آنها کانکشن دو سر کابل مشخص باشد هر چند که نقشه های یک سر کابل در یک برگ نیز مرسوم است . استفاده از این نوع نقشه نیاز به مهارت داشته و در انواع مختلف وجود دارند . نمونه نقشه کانکشن

- نقشه های مسیر کابل و کابل کشی نقشه هایی هستند که جهت برآورد و مقدار کابل  و کابل کشی مورد استفاده قرار میگیرند . این نقشه ها معمولا به صورت فایل  EXCEL  تهیه شده و دارای مشخصاتی چون لیبل کابل ، سایز کابل ، نوع کابل ، مبدا ، مقصد ، مسیر بر اساس نقشه سینی ، میباشد . نمونه نقشه کابل کشی

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید