درجه حفاظت

 

درجه حفاظت بین المللی :

 

برای نشان دادن اینکه یک دستگاه چه مقدار در برابر ورود آب و گرد و خاک محافظت شده از حروف IP  مخفف International Protection  (   و دو عدد در سمت راست مانند   IP65 استفاده می شود .

 

عدد اول از سمت چپ ( در اینجا 6 ) نشان دهنده عبور در برابر گرد و غبار و عدد دوم ( در اینجا 5 ) عبور در برابر آب می باشد . معنی هر عدد به شرح زیر می باشد .

 

عدد اول از سمت چپ حفاضت در برابر ورود گرد و غبار :

 

0     : حفاظت نشده

 

1         :  حفاظت در برابر اشیا با ضخامت بیش از 50 میلی متر

 

2         :  حفاظت در برابر اشیا با ضخامت بیش از 12 میلی متر

 

3         :  حفاظت در برابر اشیا با ضخامت بیش از 2.5 میلی متر

 

4         :  حفاظت در برابر اشیا با ضخامت بیش از 1 میلی متر

 

5         :  حفاظت در برابر گرد و غبار (تاحدی که مانع کار عادی دستگاه نشود)

 

6         :  حفاظت در برابر ورود هر گونه گرد و غبار

 

 

 

عدد دوم از سمت چپ حفاظت در برابر ورود آب :

 

 

 

0         : حفاظت نشده

 

1         :حفاظت در برابر قطرات آب که بصورت عمودی روی دستگاه می ریزد .

 

2         : : حفاظت در برابر قطرات آب که حداکثر با زاویه 15 درجه با محور قائم روی دستگاه می ریزد .

 

3         : حفاظت در برابر قطرات آب که حداکثر با زاویه 60 درجه با محور قائم روی دستگاه می ریزد .

 

4         : حفاظت در ترشحات آب که از هر سمت روی دستگاه می ریزد .

 

5         : حفاظت در پاشش آب از بوسیله یک نازل از یک سمت روی دستگاه می ریزد .

 

6         : حفاظت در پاشش آب و برخورد با آب متلاطم .

 

7         : حفاظت در برابر فرو و غوطه ور شدن دستگاه در آب برای مدت معین و فشار خاص .

 

8         : حفاظت در برابر فرو دستگاه در آب برای مدت نامعین و فشار مشخص .

 

 

/ 1 نظر / 73 بازدید

جالب بود