خلاصه ای از مبحث کنتاکتور

بخش کنتاکتورها :

 • - برای راه اندازی موتورها معمولا از کنتاکتور استفاده می شود .
 • - یک کنتاکتور از بخشهای هسته ثابت ، هسته متحرک ، سیم پیچ ( بوبین ) ، کنتاکت ثابت ، کنتاکت متحرک ، بدنه تشکیل شده است .
 • - جریانهای نامی کنتاکتور عبارتند از : جریان دائمی جریان هفتگی  حریان هشت ساعتی  جریان کار نامی  جریان اتصال کوتاه ضربه ای
 • - ولتاژ های نامی کنتاکتور عبارتند از : ولتاژ کار نامی  ولتاژ عایقی نامی  ولتاژ تغذیه نامی
 • - کنتاکتور هار را با توجه به باری را که میخواهند قطع و وصل نمایند انتخاب مینمایند .
 • - شستی کلید است که دارای فنر برگشت دهنده میباشد و در مدارهای کنتاکتوری کاربرد دارد و رد رنگهای سبز ( استارت) ، قرمز ( استپ) ، زرد و مشکی وجود دارند .
 • - شستی استارت یک شستی NO ( Normal Open) میباشد . و شماره های دو سر کنتاکت آن با 3 و 4 مشخص میشود .
 • - شستی استپ یک شستی NC ( Normal Close) میباشد . و شماره های دو سر کنتاکت آن با 1 و 2 مشخص میشود .
 • - یک شستی میتواند چندین کنتاکت NO یا NC داشته باشد .
 • - یک کنتاکتور دارای چندین کنتاکت NO یاNC می باشد که کنتاکتهای NC با اعداد 11،12 _ 21،22_ 31،32 و کنتاکتهایNO با اعداد 13،14 _ 23،24_ 33،34 مشخص میشوند .
 • - کنتاکتهای قدرت کنتاکتورها به اعداد 1،2 - 3،4 - 5،6 مشخص میشوند .
 • - تعداد کنتاکتهای یک کنتاکتور با عبارت مشابه HL 09 /54مشخص میشود که در این مورد تعداد کل کنتاکتها 9 عدد که 5 عدد NO و 4 عدد NC میباشد .
/ 4 نظر / 99 بازدید

متن بسیار خلاصه است

فردوس

مرسی.مفید بود

مهدی

سلام نقشه نصب کنتاکتور تک فاز و سه فاز رو کامل کجا فاز نصب کنک کجا نول رو کجا خروجی رو می خواستم ممنون

مهدی

سلام نقشه تصویری و کامل نصب کنتاکتورتک فاز و سه فاز رو با توضیح اینکه کجا فاز رو نصب کنم کجا نول رو و کجا خروجی رو می خواستم ممنون