برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

تاريخ : چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱

بخش اول : راه اندازی موتور کنترل از یک نقطه - راه اندازی موتور کنترل از دو نقطه - راه اندازی موتور چپگرد راستگرد معمولی -راه اندازی موتور چپگرد راستگرد سریع

برنامه راه اندازی موتور کنترل از یک نقطه :

برنامه راه اندازی موتور کنترل از دو نقطه :

برنامه راه اندازی موتور بصورت چپگردراستگرد معمولی :

برنامه راه اندازی موتور بصورت چپگرد راستگرد سریع :

 فهرست اصلیارسال توسط حسن سلامی