برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

نام دستگاه
 / تجهيز/
اصطلاح
توضيحات
گالوانومتر داراي صفر وسط ميباشد
آمپر متر به صورت سري در مدار قرار گرفته و داراي مقاوت داخلي بسيار پايين (صفر) ميباشد
ولتمتر به صورت موازي در مدار قرار گرفته و داراي مقاوت داخلي بسيار بالا (بينهايت) ميباشد
واتمتر داراي دو سيم پيچ (جريان و ولتاژ) بوده كه سيم پيچ جريان سري و ولتاژ موازي در مدار قرار ميگيرد 
وارمتر داراي دو سيم پيچ (جريان و ولتاژ) بوده كه سيم پيچ جريان سري و ولتاژ موازي در مدار قرار ميگيرد 
كسينوس في متر داراي دو سيم پيچ (جريان و ولتاژ) بوده كه سيم پيچ جريان سري و ولتاژ موازي در مدار قرار ميگيرد 
كنتور داراي دو سيم پيچ (جريان و ولتاژ) بوده و يك صفحه الومينيومي چرخان دارد
كنتور دو تعرفه نسبت به كنتور معمولي يك ساعت و شماره انداز بيشتر دارد 
كنتور راكتيو انرژي مصرفي سلفها را اندازه گيري ميكند 
فركانس متر در دو نوع ديجيتال و لرزشي وجود دارد
جريان واحد جريان آمپر مي باشد . 
ولتاژ به اختلاف پتانسيل نيروي محركه الكتريكي نيز ميگويند
توان ظاهري دو  نوع توان در الكتريسيته داريم ( واته -دواته)(اكتيو -راكتيو)(حقيقي - غير حقيقي)
توان اكتيو واحد آن وات (كيلو. وات=1000 وات) مي باشد
توان راكتيو ناشي از خاصيت سلفي يا خازني مصرف كننده مي باشد 
پتانسيومتر يك مقاومت متغيير با مقاومت معمولا زياد است 
رئوستا يك مقاومت متغيير با مقاومت معمولا كم است از سيم  با قطر زياد ساخته ميشود
فتوالكتريك در باطري خورشيدي كاربرد دارد 
ترمو الكتريك در وسايل كنترل دما ( ترموكوپل) كاربرد دارد 
الكترومغناطيس در مولدها جهت توليد برق كاربرد دارد ( بخش عمده توليد برق بوسيله اين روش ميباشد )
تريبوالكتريك  
پيزوالكتريك در جرقه زنها كاربرد دارد
قانون فاراده  
كولن بار مقدار 18^10 * 6.28 الكترون برابر يك كولن ميباشد
آمپر عبور يك كولن بار در مدت يك ثانيه از سطح مقطع يك سيم
ولت  كار يك ژول انرزي روي واحد بار آزمون براي جابجايي يك متر
اهم مقدار مقاومتي كه تحت ولتاژ 1 ولت از آن جريان يك آمپر عبور نمايد
ژول كاري كه يك وات توان در مدت يك ثانيه انجام ميدهد
وات   
وار  
ولت آمپر از حاصل ضرب ولتاژ در جريان بدست مي آيد
واريستور به VDR  مشهور ميباشد . در مدار تلفن براي جلوگيري از سوختن تلفن هنگام وصل به برق استفاده ميشود
ترميستور در دو نوع NTC , PTC موجود ميباشد
فتو رزيستور به LDR  مشهور است در فتوسل كاربرد دارد
بي متال با گرم شدن به يك سمت خم ميشود و در ساخت وسايل حفاظت در برابر اضافه بار كاربرد دارد
فتو سل جهت روشن نمودن لامپ در تاريكي به صورت اتومات ( قسمت حساس يك مقاومت نوري(فتورزيستور) ميباشد
ديمر كم وزياد نمودن نور لامپ با استفاده از تغيير شكل موج بوسيله يك تراياك
رله ضربه اي روشن و خاموش نمودن يك ياچند لامپ از چندين نقطه بوسيله شستي
تايمرراه پله خاموش نمودن چراغهاي راه پله زماني پس از فرمان روشن شدن ( صرفه جويي در مصرف برق)
فيوز (بطور كلي)  در دونوع تند كار(مصارف روشنايي ) و كند كار ( مصارف موتوري ) از نظر كاربرد وجود دارد
فيوز مينياتوري  علاوه بر حفاظت كار كليد را نيز انجام ميدهد
فيوز اتومات  
فيوز آلفا  
فيوز فشنگي داراي سيم حرارتي ذوب شونده ميباشد
PTC با افزايش دما مقدار مقاومت افزايش مي يابد   Positive
NTC با افزايش دما مقدار مقاومت كاهش مي يابد   Negative
ترانسفورماتور مقدار جريان وولتاژ را تغيير ميدهد . داراي دو سيم پيچ ( اوليه و ثانويه) ميباشد 
ترانس ولتاژ براي اندازه گيري ولتاژهاي زياد استفاده ميشود
ترانس جريان براي اندازه گيري جريانهاي زياد استفاده ميشود
رله كنترل بار  مانند بي متال عمل نموده با اين تفاوت كه الكترونيكي مي باشد 
خازن مي تواند انرژي الكتريكي را در خود ذخيره نمايد انرژي ذخيره شده در جريان متناوب 180 درجه
 با انرژي ذخيره شده سلف اختلاف فاز دارد 
سلف مي تواند انرژي الكتريكي را در خود ذخيره نمايد 
ترانس ايزوله  ترانس ايزوله معمولا يك به يك است يعني ولتاژ اوليه و ثانويه برابر است .
ديود داراي دو سر آند ( +) و كاتد (-) ميباشد اگر آند از كاتد داراي ولتاژ بيشتري باشد جريان عبور ميكند 
ترانزيستور داراي سه سر كلكتور - اميتر و بيس ميباشد 
تريستور داراي سه سر آند - كاتد - گيت مي باشد . عبور جريان توسط گيت كنترل مي شود 
كليد FI بر اساس تفاوت مقدار جريان رفت و برگشتي كار ميكند . اگر جريان برگشتي كمتر از جريان
 رفت باشد مدار را قطع ميكند