برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

برای یادگیری نحوه خواندن مقدار مقاومت از روی کد رنگی آنها از بسته آموزشی فلش واقع در لین زیر استفاده نمایید .

خواندن مقدار مقاومتارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱

در بسته آموزشی فلش زیر شما با عائم مورد استفاده در نقشه های پایپ و ابزار دقیق آشنا می شوید .

برای مشاهده نیاز به نصب فلش پلایر در سیستم خود دارید .ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱

انرژی الکتریکی برای اینکه از نیرو گاه به منازل و مراکز صنعتی برسد تغییراتی در سیم های انتقال به منظور کاهش تلفات دارد بخش های مختلف یک شبکه انتقال را می توانید در فایل فلش لینک زیر مشاهده نمایید .

انتقال انرژی الکتریکیارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱

برای مشاهده بخشهای مختلف یک دیزل ژنراتور به لینک زیر مراجه نمایید

بخش های مختلف دیزل ژنراتورارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱

اساس کار یخچال

چگونگی تشکیل سرما در یخچال 
با روشن شدن موتور پیستون کمپرسور در داخل سیلندر به حرکت در می آید و مرتبا گاز را از طریق لوله برگشت می‌مکد و با فشار وارد لوله رفت می‌نماید. فشار وارده بر گاز آن را وارد رادیاتور (کندانسور) می‌کند، که در پشت یخچال قرار دارد.بر اثر فشار زیاد گاز گرم می شود در کندانسور مقداری از حرارت گاز کاسته می‌گردد. برای انتقال بهتر گرمای گاز ، باید فاصله رادیاتور تا دیواره حدود 25 سانتیمتر باشد. سپس گاز سرد شده با عبور از فیلتر (درایر) کاملا خشک شده و چون لوله خروجی فیلتر و پس از آن سطح مقطع لوله مویین بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و به حالت مایع می‌شود. 

در این حالت دمای آن نیز زیاد می‌شود. با عبور از لوله مویین گاز وارد لوله‌های اواپراتور (جا یخی) می‌شود، و چون سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویین است شروع به تبخیر نموده و به علت فرایند تبدیل مایع به گاز تولید سرما می‌کند. فشار کمپرسور ، گاز را از طریق اواپراتور عبور داده و از خروجی اواپراتور توسط لوله‌ای به لوله برگشت کمپرسور می‌رساند. این عمل مادامی که یخچال سرد شود ادامه می‌یابد تا آن که در اثر سرمای تولید شده ، مدار موتور الکتریکی توسط ترموستات قطع شود. دمای محفظه معمولا بین 1 الی7 درجهسانتیگراد است، و در اواپراتور به حدود 15 درجه زیر صفر می‌رسد

اساس کار یخچال در سایت دیگرارسال توسط حسن سلامی