برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

تاريخ : جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠

در این بخش شما با هشت قسمت اصلی یک نیروگاه بخار آشنامی شوید .

یک نیروگاه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

1 ) کندانسور

2 ) ژنراتور

3 ) توربین بخار

4 ) منبع آب دگازور

5 )‌ پیش گرمکن فشار ضعیف

6 ) گرمکن فشار قوی

7 ) محفظه احتراق

8 ) پیش گرمکن هوا

کلیه قسمتهای فوق را در فایل فلش زیر مشاهده می نمایید .

داونلود فایل اساس کار نیروگاه بخارارسال توسط حسن سلامی

با سلام

در این بخش شما بوسیله بسته آموزشی فلش با انواع دوربینهای مدار بسته و تجهیزات بکار رفته در این مدارات آشنا می شوید .

حجم فایل فلش 970 کیلوبایت

 ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠

بسته آموزشی منابع نور :

شما در این بسته آموزشی که به صورت فایل فلش می باشد با انواع لامپ های خاص اشنا میشوید .

برای داونلود اینجا کلیک راست نموده و گزینه  save target as را انتخاب  نمایید . حجم فایل 956 کیلو بایت

برای مشاهده اینجا کلیک نمایید .ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠

قانون اهم

طبق قانون اهم مقدار جریان عبوری از یک مقاومت با مقدار ولتاژ دو سر آن نسبت مستقیم و با مقدار مقاومت نسبت عکس دارد .

سه فرمول فوق بیان کننده این مطلب میباشند .

در یک مصرف کننده توان مصرفی از یکی از روابط زیر محاسبه میگردد .

                               P=RI^2=UI=U^2/R                 

با انتخاب دو پارامتر و کلیک روی  Answer  پاسخ پارامتر مجهول را روی مدار مشاهده نمایید .                                   

 

 ارسال توسط حسن سلامی

اختلاف پتانسیل :

در بخش بارداری اجسام دیدیم که چگونه  میتوان یک جسم را باردار نمود . چنانچه یک جسم باردار داشته باشیم (خواه بار مثبت خواه بار منفی ) و توسط یک هادی اتصالی بین جسم باردار و زمین برقرار نماییم  الکترونها بین زمین و جسم باردار حرکت خواهند نمود تا جسم باردار بی بار گردد.

در اینجا زمین  به عنوان نقطه صفر عمل  مینماید و میگوئیم که  بین  جسم باردار و زمین    اختلاف پتانسیل وجود دارد .

چنانچه جسم دارای بار منفی باشد الکترونها از جسم به زمین منتقل میگردند . و چنانچه جسم درای بار مثبت باشد الکترونها از زمین به جسم منتقل شده تا اینکه جسم دارای بار خنثی گردد .

در واقع اختلاف پتانسیل باعث عبور الکترون و انجام کار  شده است .

پتانسیل الکتریکی عبارت است کاری که باید انجام گردد تا واحد بار الکتریکی مثبت  از زمین به جسم منتقل گردد .

U = W / q

U  اختلاف پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت

کار انجام شده بر حسب ژول

q   بار الکتریکی بر حسب کولن

در یک مقایسه ساده میتوان اختلاف پتانسیل را به اختلاف سطح آب در یک منبع مقایسه نمود .

همانگونه که در یک منبع آب چنانچه یک راه خروجی به سطح پایین باز شود جریان آب به خارج تا هنگامی که سطح آب به صفر برسد ادامه خواهد یافت در یک جسم بار دار نیز چنانچه اتصالی بین دو سطح غیر هم پتانسیل بر قرار گردد تا خنثی شدن جسم بار دار الکترونها جاری خواهند بود .

این مسئله را در شکل زیر میتوان دید .

 

 ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠

بار دار کردن اجسام :

می دانیم الکترون دارای بار منفی میباشد الکترونهای یک اتم یا یک ماده میتوانند بر اثر نیروی خارجی که به آنها وارد میشود لایه خود را ترک کنند . در این صورت اتم  یا ماده دارای کمبود الکترون میگردد و از طرفی چون مقدار پروتونها ثابت  و دارای بار مثبت می باشند پس مقدار پروتونها از تعداد الکترونها بیشتر شده و ماده دارای بار مثبت خواهد شد .

از طرفی چنانچه در اتم یا ماده ای تعداد الکترونها بیشتر از تعداد پروتونها گردد ماده دارای بار منفی خواهد شد  .

به هر طریقی که بتوان الکترونهای جسمی را کم یا زیاد نمود در واقع آن جسم را بار درا نموده ایم .

به سه طریق زیر میتوان جسمی را باردار نمود .

باردار نمودن از طریق اصطکاک :

مطابق شکل چنانچه جسمی مثلا شیشه را به جسمی مانند پارچه ابرشمی مالش دهیم شیشه تعدادی از الکترونهای خود را از دست داده و دارای بار مثبت می گردد . و پارچه ابریشمی الکترون گرفته و داراری بار منفی می گردد .

باردار نمودن اجسام از طریق تماس :

چنانچه یک جسم باردار را با یک جسم بدون بار تماس دهیم بار مقداری از  جسم باردار به جسم بدون بار منتقل خواهد شد و جسم بی بار نیز  باردار خواهد شد .

بارداری از طریق القاء :

در صورتی که یک جسم باردار را به یک جسم بدون بار نزدیک نمائیم بسته به بار جسم باردار الکترونهای جسم بدون بار در سمت جسم باردار یا در سمت دیگر جمع خواهند شد حال آنکه جنانچه جسمی دیگر با جسم بدون بار در تماس باشد الکترونها به آن جسم خواهند رفت حال چنانچه تماس جسم سوم قطع گردد جسم دوم بار دار خواهد شد .

اصطکاک

 

 

 

 

- تماس

-القاء

 ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠

محاسبه سطح مقطع کابل :

میدانیم که بر اثر عبور جریان الکتریکی از کابل و هادی گرما به وجود می آید . چنانچه مقدار این گرما زیاد باشد باعث سوختن عایق کابل میگردد از طرفی چنانچه مقاومت کابل از حد معمول زیاد باشد باعث ایجاد افت ولتاژ در کابل شده و در نتیجه ولتاژ دو سر مصرف کننده از ولتاژ شبکه کمتر بوده و ممکن است مصرف کننده درست کار نکند مقدار افت ولتاژ بوجود آمده در کابل از ضرب جریان  عبوری در مقاومت کابل بدست می آید . برای کلیه مصرف کنندگان نبایستی افت ولتاژ بیشتر از 5 در صد گردد که این مقدار برای وسایل موتوری نباید بیشتر از 3 درصد گردد

سطح مقطع کابل با دانستن جریان -ولتاژ -درص افت ولتاژ مجاز - طول کابل  و جنس سیم از رابطه زیر بدست می آید .

محاسبه سطح مقطع کابل    برای سه فاز      و            برای تک فاز

 

                          

U   ولتاژ بر حسب ولت

I  جریان بر حسب آمپر

 ∆U  افت ولتاژ مجاز بر حسب ولت

A  سطح مقطع کابل بر حسب میلی متر مربع

cos a  ضریب توان مصرف کننده

کا ضریب هدایت کابل می باشد که برای مس عدد 56 و برای آلومینیوم عدد 35 می باشد

فرمول  های فوق برای فواصل کوتاه و جریانهای زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد برای فواصل کوتاه ابتدا از جداول جریان مجاز کابل سطح مقطع مناسب انتخاب شده و سپس افت ولتاژ با استفاده از این فرمولها محاسبه می شود که مطمئن شویم در رنج استاندارد می باشد .ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠

آثار گرمایی جریان الکتریکی:

آثار گرمایی جریان الکتریکی : چنانچه از یک جسم جریان الکتریکی عبور نماید به علت اصطکاک ناشی از حرکت الکترونها آن جسم گرم میشود و در واقع انرژی الکتریکی به گرما تبدیل می گردد . از این خاصیت برای ساخت دستگاه هایی که انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل نمایند استفاده می گردد . در این دستگاهها انرژی گرمایی حاصله از رابطه   Q=0.24 RI²t  بدست میآید که در این رابطه

t  زمان بر حسب ثانیه

R  مقاومت جسم بر حسب اهم

I  جریان عبوری از مصرف کننده بر حسب آمپر

Q  مقدار انرژی گرمایی بر حسب کالری    میباشند

اما گرمای ناشی از عبور جریان همیشه مفید نبوده و در بعضی از مواقع مضر نیز می باشد به عنوان مثال عبور جریان از کابلهای برق گرمایی در آنها ایجاد می نماید که چنانچه این جریان زیاد باشد باعث سوختن پوسته کابل میگردد برای جلوگیری از این خطر باید محاسبه سطح مقطع کابل و فیوز انتخاب شده جهت حفاظت کابل درست انجام شده باشد.ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠

نقش فیوز در مدارات الکتریکی

فیوز در مدارات الکتریکی جهت محافظت از مدار به صورت سری با مدار و در ابتدای مدار قرار می گیرد . چنانچه در مداری اتصال کوتاه اتفاق بیفتد جریان شدیدی از مدار عبور خواهد کرد که ممکن است باعث صدمه های مختلفی به مدار و تجهیزات گردد و یا اینکه چنانچه برای مدت طولانی از مدار جریان اضافه عبور نماید باعث داغ شدن سیمها و آتش سوزی و ... گردد  برا ی جلوگیری از این صدمات در مدار از فیوز استفاده میکنند .فیوزها انواع مختلفی دارند بعضی از آنها دارای سیم ذوب شونه میباشند به این ترتیب که جریان شدید و یا جریان زیاد به مدت طولانی باعث ذوب شدن سیم داخل فیوز شده و مدار قطع میگردد . در نوع دیگر از یک مکانیزم مغناطیسی به صورت شکل فوق استفاده شده است . الیته در بعضی از فیوزها که دارای مکانیزم مغناطیسی میباشند برای حفاظت در برابر اضافه بار از یک مکانیزم حرارتی (بی متال)  نیز استفاده شده است .

علامت اختصاری فیوز در مدار به شکل زیر میباشد .

                                                                                                     

در زیر شکل ظاهری تعدادی از فیوزها را میتوان دید

 

فایل فلش طرز کار فیوز مینیاتوری مغناطیسیارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠

مقاومت :

به المانی که در یک مدار در برابر عبور الکترون ایستادگی میکند مقاومت میگویند . و در یک ماده به دو علت به وجود می آید :

به علت اصطکاک الکترونها و نیروی لازم برای خارج شدن الکترون از لایه خود

مقدار یک مقاومت به سه پارامتر طول جسم L و سطح مقطع جسم  A  و ضریب هدایت جسم طبق فرمول زیر بستگی دارد  .

                                              R= L / κA

در این فرمول  L  طول جسم بر حسب متر   A   سطح مقطع جسم بر حسب  میلی متر مربع و K  (کاپا) ضریب هدایت جسم میباشد .

محاسبه مقدار مقاومت با داشتن طول و سطح مقطع

انواع مقاومتها :

مقاومتها را بر حسب ساختمان به سه نوع  مقاومتهای سیمی  مقاومتهای کربنی و مقاومتهای ترکیبی  تقسیم مینمایند .

برای مشخص کردن مقدار مقاومت از چاپ نوارهای  رنگی روی آنها استفاده می نمایند . در این نوع کد بندی رنگ اول مشخص کننده عدد اول  رنگ دوم مشخص کننده عدد دوم و رنگ سوم ضریب عدد میباشد

همچنین رنگ چهارم ترانس (درصد خطا ) را نشان میدهد .

خواندن مقاومت از روی کدهای رنگیارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠

برای مشاهده خلاصه مطالب الکتریسیته جاری اینجا کلیک کنید .

در این بخش با مفهوم جریان - ولتاژ - مقاومت آشنا میشوید.ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠

برای مشاهده خلاصه مطالب الکتریسیته ساکن  اینجا کلیک کنید .ارسال توسط حسن سلامی

برای مشاهده نمونه سئوالات چهار گزینه ای بخش اعلام سرقت اینجا کلیک کنید .ارسال توسط حسن سلامی

نمونه کاملی از نمونه سئوالهای تستی بحث اعلام حریق سال سوم رشته برق ساختمان

برای مشاهده اینجا کلیک کنید حجم صفحه 800kbارسال توسط حسن سلامی